Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Valgaften i Søndersø

Lev Nordfyn havde budt politikere til vælgermøde på Tingstedet i Søndersø

En stor flok på ca. 50 var mødt op til handikapdebatten.

Ingrid Rasmussen fra Lev bød , og herefter fik politikkerne 3 minutter til at præsenteres deres fokus og deres syn på udvikling i handikapområdet:

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål og synspunkter fra salen.

Temaer som blev diskuteret var følgende:

  • Sundhed og aktiviteter for borgerne – måske en idrætskonsulent som brobygger til foreningslivet ansat af kommunen
  • Flere boliger med fællesskaber og nattevagt
  • Bedre sagsbehandling – kommunikation og husk at LYTTE til de pårørende. Her også fokus på ledernes ansvar for at få tilfredse sagsbehandlinger.
  • Menigskabende dialog med respekt og tillid kommunen og pårørende imellem – Borgerrådgiver?

Vi vil gerne sige tak til alle jer som deltog og udfordrede politikkerne til at skabe bedre rettigheder for borgere med udviklingshandikap.

Og tak til Tinghuset for lån af lokaler.

God valgkamp ;o)

Lev Nordfyn